girl_products
sensitivenormal20.png
Дебелина: 2,5 мм
Дължина: 240 мм
Абсорбция:
Абсорбция:
Абсорбция:
Абсорбция:
Абсорбция:
Абсорбция:
Брой превръзки в пакет: 20

Допълнителна информация

Everbel Sensitive Normal осигуряват деликатна грижа и усещане за памучна мекота. Подходящи за дни с нормално течение. В двойна икономична опаковка.